iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Przedstawiciele IPS-SGB podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018

Przedstawiciele IPS-SGB – Prezes Zarządu Adam Skowroński, Wiceprezes Zarządu Michał Ołdakowski i mec. Piotr Trescher, Kierownik Biura Zarządu, brali udział w prezentacjach i panelach dyskusyjnych podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018. Forum Liderów Banków Spółdzielczych to największe doroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce. Spotkania są poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Wydarzenie organizowane jest przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

 

Relacja z przebiegu Forum, znajduje się poniżej:

https://bs.net.pl/forum-liderow-bankow-spoldzielczych-2018/

https://bs.net.pl/forum-liderow-bankow-spoldzielczych-18-09-czesc-popoludniowa-i-wieczorna/

https://bs.net.pl/drugi-dzien-forum-liderow-bankow-spoldzielczych-3/