iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – wystąpienie Prezesa Zarządu IPS-SGB, Michała Ołdakowskiego

(Polski) Wystąpienie Michała Ołdakowskiego, Prezesa Zarządu SSO Zrzeszenia SGB w ramach II sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej skoncentrowane było na normatywnych podstawach zarządzania ryzykiem.

Pełna treść artykułu dostępna pod adresem:

https://alebank.pl/jak-zarzadzac-ryzykiem-w-bankach-spoldzielczych/