iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Połączenie 4 banków – Uczestników Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB

(Polski) Informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r. potwierdzono formalnie – poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – fakt połączenia się 4 banków – Uczestników Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB: Banku Spółdzielczego w Bełchatowie, Banku Spółdzielczego w Krośniewicach, Banku Spółdzielczego w Strykowie i Łódzkiego Banku Spółdzielczego w jeden podmiot, który swoją działalność prowadzić będzie jako Łódzki Bank Spółdzielczy.

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 15 kwietnia 2021 r. jednogłośnie zezwoliła na połączenie się w/w banków – komunikat w sprawie decyzji w załączeniu: Komunikat_ws._decyzji_KNF