iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Spotkanie grupy roboczej europejskich IPS

(Polski)

W dniu 15 listopada br. w Berlinie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej europejskich systemów ochrony instytucjonalnej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele IPS z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, w tym Michał Krakowiak, Wiceprezes Zarządu KZBS oraz reprezentanci Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oraz Włoch.

Podczas spotkania rozmawiano o IPS w różnych kontekstach regulacyjnych pełnionych  przez nie funkcji oraz sposobach reagowania przez nie na różne scenariusze sytuacyjne. W toku dyskusji określono trzy tematy, które będą przedmiotem kolejnych spotkań grupy. Należy do nich kwestia budowania wspólnoty celów europejskich IPS w kontekście regulacji UE i  zasad ich finansowania oraz tematyka niektórych aspektów  rozwoju Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów (EDIS) w ramach Unii Bankowej.

Źródło: www.kzbs.pl