iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Facts and Figures

Według stanu na koniec 2021 r. IPS-SGB zrzeszał 183 banki spółdzielcze oraz bank zrzeszający – SGB-Bank S.A.