iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Komunikat po Walnym Zgromadzeniu IPS-SGB, 11.01.2019 r.

(Polski)

W dniu 11 stycznia 2019 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Przedmiotem obrad były sprawy związane z wyborem nowego Prezesa Zarządu oraz zatwierdzeniem zaktualizowanego Sprawozdania Systemu Ochrony SGB.

 

Pełnomocnicy banków będących uczestnikami Systemu postanowili powierzyć funkcję Prezesa Zarządu Panu Michałowi Ołdakowskiemu, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu. Pan Michał Ołdakowski jest współtwórcą założeń funkcjonowania Systemu Ochrony, a jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za nadzór nad Departament Analiz i Wsparcia, odpowiadającym m.in. zarządzanie procesem monitorowania, klasyfikacji, oceny i sprawozdawania sytuacji ekonomicznej i poziomu ryzyka Systemu Ochrony SGB i poszczególnych Uczestników Systemu Ochrony SGB. Pan Michał Ołdakowski uzyskał w 2015 roku zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu (w jednostkach zarządzających systemami ochrony, zgodę KNF muszą uzyskać wszyscy członkowie zarządu). Obecnie trwa postępowanie w sprawie uzyskania zgody Komisji na pełnienie przez p. Michała Ołdakowskiego funkcji Prezesa Zarządu.

 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło także zagregowane Sprawozdanie Systemu Ochrony SGB za 2017 rok, zaktualizowane o ostateczne dane sprawozdawcze pochodzące z banków będących uczestnikami Systemu. Aktualna treść sprawozdania dostępna jest na stronie internetowej https://ips-sgb.pl/.