iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Miesięcznik Bank: Zmiana modelu biznesowego Banków Spółdzielczych: Wyzwania i szanse

(Polski) Tematem numeru Miesięcznika Bank był artykuł autorstwa p. Michała Ołdakowskiego, Prezesa Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Pełna treść artykułu dostępna pod adresem:

https://alebank.pl/temat-numeru-zmiana-modelu-biznesowego-bankow-spoldzielczych-wyzwania-i-szanse/?id=310808&catid=32089