iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Udział Prezesa Zarządu IPS-SGB w Konwencie na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020 (23-24 stycznia)

(Polski) Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu SSO Zrzeszenia SGB zaprezentował Konwentowi ocenę sytuacji w Zrzeszeniu SGB przez pryzmat danych zgromadzonych w IPS. Odnotowano dobrą dynamikę rozwoju, co obrazuje wzrost sumy bilansowej między trzecim i czwartym kwartałem 2019 roku o 10 proc. Podobnie wysokie wskaźniki odnotowano w akcji kredytowej − 6 proc. i depozytach − 10,4 proc.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod adresem:

https://alebank.pl/wyzwania-szanse-i-zagrozenia-bankowosci-spoldzielczej-w-polsce/?id=311605&catid=25930