iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Informacja o zmianie w składzie Zarządu

(Polski) Niniejszym informujemy, iż na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2020 roku, Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie p. Agnieszki Janc na Wiceprezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Tym samym spełnił się warunek powodujący wejście w życie Uchwały Rady Nadzorczej o wyborze p. Agnieszki Janc na Wiceprezes Zarządu IPS-SGB II kadencji. Pani Agnieszka Janc jest zatrudniona w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB od marca 2016 roku. W IPS-SGB piastowała do tej pory stanowisko Dyrektora Departamentu Audytu.

 

Jednocześnie, z chwilą skutecznego powołania p. Agnieszki Janc na stanowisko Wiceprezes Zarządu, wygasła Uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu p. Waldemara Krzewiny do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu IPS-SGB. P. Waldemar Krzewina powrócił na stanowisko Sekretarza Rady, które w czasie wykonywania jego obowiązków w Zarządzie, piastował tymczasowo p. Dariusz Szyszka.

 

W związku z powyższym, od 1 sierpnia 2020 roku, skład Zarządu przedstawia się następująco:

Zarządowi życzymy owocnej pracy w nowym składzie i samych sukcesów w realizacji zadań Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.