iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020

(Polski) Jak stwierdził prezes Michał Ołdakowski, w pierwszym okresie wystąpienia pandemii zarejestrowano mocny spadek mobilności i aktywności gospodarczej. Jednak nie sprawdziły się najczarniejsze scenariusze. Nawet, jak się okazało, branża hotelarska w okresie letnim w niektórych regionach przeżywała boom. Już w okresie wakacyjnym wzrosła aktywność gospodarcza. Jego zdaniem, dopiero kolejne lata będą stawiały przed sektorem wyzwania. Spowolnienie gospodarcze niesie za sobą spadek popytu na usługi i obniżenie zdolności kredytowej klientów oraz wartości zabezpieczeń, które są w portfelach banków.

Michał Ołdakowski zwrócił też uwagę, że np. sprawy prowadzone w sądach ulegają wydłużeniu. To będzie miało wpływ na funkcjonowanie banków. Dodatkowo, poza tymi czynnikami, na banki wpływa już dziś znaczne obniżenie stóp procentowych. Nie można też liczyć, że w najbliższym czasie nastąpi ich korekta w górę. Budując prognozy, trzeba brać pod uwagę taki właśnie poziom marż i stóp procentowych.

Jak dodał, banki są „zalewane” gotówką (depozytami). Nie ma też wielu szans, by ją efektywnie aktywować. W kolejnych okresach popyt na kredyty ze strony klientów będzie w jego opinii ograniczony. Banki Grupy mają bezpieczne podstawy do funkcjonowania, między innymi ich fundusze własne przekraczają 4,7 mld złotych, co daje dobre współczynniki wypłacalności średnio kształtujące się na poziomie 19%. Prezes Ołdakowski zwrócił również uwagę na nowe regulacje UE w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych. To zacznie obowiązywać w 2021 roku, prawdopodobnie w marcu.

Na pewno wyzwaniem dla banków będzie utrzymanie rentowności i wzrost kosztów operacyjnych. W obecnym okresie ważne jest ostrożne budowanie portfeli kredytowych. Jego zdaniem przyspieszą też procesy połączeniowe i należy się do tego dobrze przygotować.

Źródło: https://alebank.pl/flbs-2020-sposob-na-kryzys-to-integracja-pionowa/