iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Sankcje nakładane na członków rad nadzorczych

(Polski) Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Głosu Banków Spółdzielczych, w którym znajduje się artykuł Pani Ewy Kamińskiej – Wiceprezes IPS – SGB.
W serii poprzednich artykułów Czytelnicy, a zwłaszcza członkowie rad nadzorczych banków spółdzielczych, mieli okazję zapoznać się m.in. z rolą, jaką odgrywają w systemie zarządzania bankiem – za co są odpowiedzialni, jakie powinni posiadać kompetencje, aby efektywnie nadzorować zarządzanie bankiem oraz jakie były i są główne przyczyny kłopotów finansowych banków.
W tym kontekście, rady nadzorcze muszą mieć świadomość, że ponoszą odpowiedzialność za złą sytuację finansową banku (która to sytuacja może zakończyć się upadłością, przymusowym łączeniem z innym bankiem lub przymusową restrukturyzacją)w co najmniej w takim samym stopniu, jak członkowie zarządów banków.