iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zapewniamy bezpieczeństwo i wspieramy rozwój naszych banków

Jednym z filarów Spółdzielczego Systemu Ochrony jest Fundusz Pomocowym i mechanizm Minimum Depozytowego. W ich ramach zgromadzone są odpowiednie kwoty aktywów płynnych gwarantujące skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa i niedopuszczenie do upadłości Banku nawet w przypadku wystąpienie skrajnie niekorzystnych zdarzeń.
W ramach Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB banki zrzeszone mogą skorzystać z pomocy merytorycznej i doradztwa w opracowaniu najbezpieczniejszych rozwiązań.
Dodatkowo bank zrzeszający wypełnia rolę wynikającą z umowy zrzeszania tj. udziela wsparcia bankom spółdzielczym w zakresie rozwoju biznesu, technologii i infrastruktury.