iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Artykuł dr Agnieszki Janc w „Banku spółdzielczym”: Miejsce komórki ds. analiz kredytowych

(Polski) W najnowszym artykule dr Agnieszki Janc, Dyrektora Departamentu Audytu IPS-SGB, stwierdzono, iż „Poprawne kształtowanie struktur organizacyjnych w bankach spółdzielczych jest ostatnio dosyć częstym tematem dyskusji, w szczególności w zakresie umiejscowienia komórek odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykami istotnymi – zwłaszcza ryzykiem kredytowym.”

Pełna treść artykułu dostępna w nr 3/2019 kwartalnika „Bank Spółdzielczy”.