iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Doradztwo

W ramach Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB banki zrzeszone mogą skorzystać z pomocy merytorycznej i doradztwa w opracowaniu najbezpieczniejszych rozwiązań.

Dodatkowo bank zrzeszający wypełnia rolę wynikającą z umowy zrzeszania tj. udziela wsparcia bankom spółdzielczym w zakresie rozwoju biznesu, technologii i infrastruktury.

Aktywność w zakresie doradztwa wykorzystywana jest w ramach działalności prewencyjnej Systemu. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Uczestnika Zarząd Systemu Ochrony jest zobowiązany do zastosowania, już na wczesnym etapie, działań prewencyjnych w celu poprawy sytuacji Uczestnika Systemu.