iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Misja i zadania

Misją Systemu Ochrony SGB jest przede wszystkim skuteczna prewencja z wykorzystaniem mechanizmów zapobiegania nadmiernemu ryzyku, aby żaden Uczestnik Systemu nie był zagrożony upadłością.
Zastosowane mechanizmy prewencyjne i kontrolne oraz gotowe do wykorzystania, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, fundusze pomocowe, zwiększają bezpieczeństwo funkcjonowania Banków Spółdzielczych Zrzeszenia SGB oraz SGB-Banku SA.

Zadania: