iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kontrola i monitorowanie

Sytuacja Uczestników Systemu Ochrony SGB podlega ciągłemu monitorowaniu przez jednostkę zarządzającą tj. Spółdzielnię. Jest ona poddawana ocenie zarówno ilościowej, jak i jakościowej.

Ocena ilościowa obejmuje m.in. :

Ocena jakościowa obejmuje m.in.:

 

W ramach systemu kontroli istotnym mechanizmem zapewniającym prawidłowość i bezpieczeństwo funkcjonowania Uczestników Systemu Ochrony jest niezależny Audyt Wewnętrzny, który realizowany jest w Bankach przez pracowników Departamentu Audytu Spółdzielni (jednostki zarządzającej IPS).

Audyt Wewnętrzny: