iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Fakty i liczby

Według stanu na 31.12.2019 r. IPS-SGB zrzeszał 194 banków spółdzielczych oraz bank zrzeszający – SGB-Bank S.A.