iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Fakty i liczby

Obecnie (wg stanu na 31.12.2016 r) IPS–SGB zrzesza 198 banków spółdzielczych oraz bank zrzeszający – SGB–Bank S.A.