iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ład korporacyjny

1. Statut Statut Spółdzielni.

2. Zarząd

Zarząd IPS-SGB

l.p Imię i nazwisko Funkcja
1. Adam Skowroński Prezes zarządu
2. Michał Ołdakowski Wiceprezes zarządu
3. Ewa Kamińska Wiceprezes zarządu

3. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza IPS-SGB

l.p Imię i nazwisko Funkcja
1. Grzegorz Poniatowski Przewodniczący Rady
2. Zdzisław Kozicki Zastępca Przewodniczącego
3. Eugenia Pokorska – Sawczuk Sekretarz Rady
4. Zenon Mazur Członek Rady
5. Łukasz Pluskota Członek Rady
6. Karol Sachs Członek Rady
7. Mieczysław Skrzypczak Członek Rady
8. Mirosław Stachowiak Członek Rady
9. Zbigniew Trzeciak Członek Rady
10. Elżbieta Łoń Członek Rady

4. Zagregowane sprawozdanie Systemu Ochrony SGB Zagregowane sprawozdanie Systemu Ochrony SGB za 2016 rok Zagregowane sprawozdanie Systemu Ochrony SGB za 2017 rok