iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ład korporacyjny

1. Statut Statut Spółdzielni.

2. Zarząd

Zarząd IPS-SGB

l.p Imię i nazwisko Funkcja
1. Michał Ołdakowski Prezes Zarządu
2. Ewa Kamińska Wiceprezes Zarządu
3. Waldemar Krzewina Członek Zarządu (oddelegowany czasowo z Rady Nadzorczej)

3. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza IPS-SGB

l.p Imię i nazwisko Funkcja
1. Barbara Borowska Przewodnicząca Rady
2. Zdzisław Inglot Zastępca Przewodniczącej Rady
3. Dariusz Szyszka Sekretarz Rady
4. Zdzisław Kozicki Członek Rady
5. Waldemar Krzewina Członek Rady (czasowo oddelegowany do Zarządu)
6. Elżbieta Łoń Członek Rady
7. Katarzyna Marzec Członek Rady
8. Zenon Mazur Członek Rady
9. Andrzej Oślizło Członek Rady
10. Ewa Poźniak-Kilkowska Członek Rady

4. Zagregowane sprawozdania Systemu Ochrony SGB: Zagregowane sprawozdanie Systemu Ochrony SGB za 2017 rok Zagregowane sprawozdanie Systemu Ochrony SGB za 2018 rok